MVH Consult werkt internationaal. Producten worden rechtstreeks aan de eindgebruikers geleverd, zodat kosten zo laag mogelijk blijven. In Azië worden we vertegenwoordigd. Zie de team pagina voor details.

Diensten kunnen ook over de gehele wereld worden afgenomen.

De dienst "archeomonitoring" wordt vooral in Scandinavië geleverd.